https://www.duolingo.com/profile/anhhuytamquan

hello all friends !

Ai rảnh xin giải thích dùm tý nhé why " his regiestraion from for this wrok is perfect " uses HIS . HE not uses , why ? rất cảm ơn .

April 17, 2015

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

His là đại từ sở hữu, mang nghĩa là của anh ấy/anh ta/cậu ấy/cậu ta/ông ấy/ông ta...nói chung là khẳng định tính sở hữu của một người ở ngôi thứ ba, nam, số ít.

Còn he mang nghĩa là đại từ nhân xưng: anh ấy/anh ta/....nói chung là chỉ một người ở ngôi thứ ba, nam, số ít

April 18, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhhuytamquan

chân thành cảm ơn ! bỏ mấy chục năm .....mò không ra .

April 18, 2015
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.