Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy độc lập khỏi bố mẹ của cô ấy."

Dịch:She is independent from her parents.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Yninh6
Yninh6
  • 25
  • 20

She is inderpendent from her parents

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/levanluan03

She does not depend on her parents

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phamducduong2020

shit

2 năm trước