"Anh ấy bơi với mẹ của tôi."

Dịch:He swims with my mother.

3 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hng473561

Tối nghĩa, lại tối nghĩa!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/namnguyen93

Quá tối, nên bỏ câu này

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quanganhtotbung

đúng rồi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tanpld

What the heck?, "sleeps with my mom?!!"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/BruceBui

câu này ngu không thể tả

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhLuong729287

Me tha cho

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrngQuyt1

Nhay cam

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Antoza3

Nên đổi câu khác: He swims with my sister

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SangssGree

Hay đấy, cái gì càng tối càng dễ học

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/ruasieuli

Câu này tối nghĩa là sao?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/quang403278

he is swimming mà đâu phải là he swims

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuyPhan10

Thien style thien style

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Playmakerlinked

Có vấn đề :))

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/LinhLuong729287

De de cuc cu

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Trang_Moon19

More porn-thing in here

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.