Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has a beautiful smile."

Dịch:Cô ta có một nụ cười đẹp .

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangnguye584383
hoangnguye584383
  • 25
  • 12
  • 10
  • 4
  • 3
  • 2
  • 11

chưa có cô nào cười với tôi như vậy cả, buồn thay

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 938

she is miss ocean Vietnam 2017

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

She has a beautiful smile. What a lovely girl.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

Đồ siêu khùng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You are so polite!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/KhoiNguyen2111

(polite) nghĩa là gì

3 năm trước

https://www.duolingo.com/iambestspLQM

Polite có nghĩa là lịch sự

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phamngocan3

'xinh đẹp' với 'đẹp' khác nhau sau

3 năm trước