"What do you read?"

Dịch:Bạn đọc cái gì vậy?

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vintratec

Cần thêm đáp án: bạn đọc gì đấy?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thienduong10

bạn đang đọc gì, bạn đang đọc cái gì, bạn đang đọc điều gì, là những đáp án lên được chấp nhận

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Englishmanh875

quá chuẩn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/IteHite
IteHite
  • 17
  • 16
  • 4
  • 2
  • "Bạn đang đọc gì" là Hiện tại tiếp diễn, câu phải có tobe + V_ing nhé! Bạn đang đọc gì sử dụng để dịch câu: "What are you reading?". Nhưng đúng là kể ra thì cái câu này cũng hơi đớ.
9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hmc19931

bạn đọc gì đấy?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy212970

Bổ sung: Bạn đọc cái gì đó?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmLin1
PhmLin1
  • 25
  • 170

I am reading history book.i am reading Duolingo.

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.