"Đó là lỗi của tôi ."

Dịch:That is my fault.

3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhbao39

Dùng mistake vẫn được mà.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HenryMai1

minh o my minh thuong nghe " that is my fault"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TakatoKatory

That is my "mistake" sao sai nhỉ. Mod thêm đáp án vào nhé.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sieng5
  • 24
  • 21
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 6
  • 5
  • 3

Minh dich la: That is my mistake. Dap an bao sai. De nghi cac ban xem xet cho y kien nhe! Thx/ Minh da bao loi, nhung muon nghe y kien them./ sieng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

That is my fault, that is my fault, that is my fault, that is my fault, that is my fault, that is my fault

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

That is my fault, that is my fault, that is my fault, that is my fault, that is my fault

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tngct3

Fault : lỗi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VThXunDiu

Tai sao mistake la sai nhi???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JonashJosh

That is my fault sai hả?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.