Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are two versions on the computer."

Dịch:Có hai phiên bản trên máy vi tính.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhAnh10

"Có hai phiên bản trên máy tính này" sao không đúng ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ntkieuanh

Nay thi phai co tu" this" ban ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanfgy

Trên máy tính

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huyn993997

phải là bên trên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinTiTay

Trên máy vi tính có 2 phiên bản. Tai sao sai

10 tháng trước