"There are two versions on the computer."

Dịch:Có hai phiên bản trên máy vi tính.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnhAnh10

"Có hai phiên bản trên máy tính này" sao không đúng ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ntkieuanh

Nay thi phai co tu" this" ban ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhanfgy

Trên máy tính

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyn993997

phải là bên trên

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TinTiTay

Trên máy vi tính có 2 phiên bản. Tai sao sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.