Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am saying thank you."

Dịch:Tôi đang nói cảm ơn.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/toanlove371

Dùng "cám ơn" không được à ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

"tôi đang nói cảm ơn" đáp án khác "tôi đang nói cảm ơn" =)))

3 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

BRN2SF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thuytienvp

Cám ơn = cảm ơn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DjWalkerz

Tieng Viet minh phong phu lam. Tieng Anh cu chung chung. Nen sai la phai roi. Vi duolingo la nguoi nuoc ngoai ma, co phai nguoi Viet minh dau. Nen thong cam cho ho, cac ban a. Neu cac ban thay y kien cua minh dung, hay cho minh 1 like nha!

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/reseye

cám ơn không được sao ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mBug2

''tôi đang nói lời cảm ơn'' sai cái gì không biết ?

3 năm trước