"Therearefourseasonsinayear."

Dịch:Có bốn mùa trong một năm.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/smartphonebank

Nên chấp nhận "4" = "bốn"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

co bon cac mua trong mot nam la dung sao lai bao sai ta

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuytp3

không phải đâu số bốn = 4 các bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuytp3

hay da

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tam504467

sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducvuong6690

Có bốn mùa một năm cũng đúng chứ?

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.