Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"There are four seasons in a year."

Dịch:Có bốn mùa trong một năm.

0
3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/smartphonebank

Nên chấp nhận "4" = "bốn"

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

co bon cac mua trong mot nam la dung sao lai bao sai ta

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuytp3

không phải đâu số bốn = 4 các bạn ạ

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/dhuytp3

hay da

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/tam504467

sai

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducvuong6690

Có bốn mùa một năm cũng đúng chứ?

0
Trả lời3 năm trước