Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã sản xuất chín bộ phim rồi."

Dịch:I have produced 9 movies.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/evilblessing

sao lại phải cần already?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Nothingness

I agree with you! - Bản thân thì hiện tại hoàn thành mô tả kết quả cho tới hiện tại đã bao gồm chữ "rồi"!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DuaVua100

Nó tương đương chữ "rồi" thấy thiên hạ bảo thế bạn ạ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trungnth

I have produced nine movies - Sao đáp án này lại sai nhỉ?

2 năm trước