"Không có người bình thường nào có những giấc mơ này."

Dịch:No normal humans have these dreams.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynXunHn13

,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynXunHn13

Đồ ngu khác nhau cách viết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieu412864

Người bình thường sao phải dùng số nhiều?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhanhhocanh

person vs human khác gì nhau vậy :(((((

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

mình cũng thắc mắc

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.