"Không có người bình thường nào có những giấc mơ này."

Dịch:No normal humans have these dreams.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynXunHn13

,

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynXunHn13

Đồ ngu khác nhau cách viết

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.