"Trái đất thì lớn hơn mặt trăng."

Dịch:The earth is bigger than the moon.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TakatoKatory

"The" là sai, Earth là trái đất chỉ có một trái đất thôi. Thiếu "the" báo sai mới ảo.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Tại sao phải thêm "the" vào trước Earth và Moon? Trong khi câu trước không cần, và nếu thêm "the" thì báo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/harryvinh

Earth và Moon là 2 sự vật cụ thể nên phải luôn dùng 'the'

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.