Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trái đất thì lớn hơn mặt trăng."

Dịch:The earth is bigger than the moon.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TakatoKatory

"The" là sai, Earth là trái đất chỉ có một trái đất thôi. Thiếu "the" báo sai mới ảo.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phantuanmi

Ảo gì thế là đúng rồi , phải thêm "the" vào Earth và Moon

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhTmL

Tại sao phải thêm "the" vào trước Earth và Moon? Trong khi câu trước không cần, và nếu thêm "the" thì báo sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/harryvinh

Earth và Moon là 2 sự vật cụ thể nên phải luôn dùng 'the'

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

The earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon, the earth is bigger than the moon,

1 năm trước