Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"How much time do they have?"

Dịch:Họ có bao nhiêu thời gian?

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TranChinh

Họ có thời gian bao lâu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/VitaminABCD

Mik trả lời đúng lun ! Y lun , ko khác 1 chữ à nha

8 tháng trước