"Tôi đã cố gắng tránh sự xung đột."

Dịch:I tried to avoid conflict.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanluong.st

i have try... - Thì hoàn thành thì sao nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Theo mình nghĩ, đúng ra phải viết là:" I tried to avoid the conflict "

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.