Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã cố gắng tránh sự xung đột."

Dịch:I tried to avoid conflict.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/xuanluong.st

i have try... - Thì hoàn thành thì sao nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Theo mình nghĩ, đúng ra phải viết là:" I tried to avoid the conflict "

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

I did try to avoid conflict

3 năm trước