1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. làm sao chỉnh cho tiếng tinti…

https://www.duolingo.com/profile/namthai0117

làm sao chỉnh cho tiếng tintin nhỏ lại, mà k bị nhỏ tiếng của giọng đọc?

April 22, 2015

0 Nhận xét

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.