Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to ask her name."

Dịch:Tôi muốn hỏi tên của cô ấy.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lploc503

Mo micro man sao???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HaoNga
HaoNga
  • 20
  • 2
  • 2
  • 2
  • 69

chẳng liên quan

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NhiNguyen370720

Không có chữ ấy trong phiên bản lấy đâu ra ghi vo? ? (Crayzy )

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynBoChu19

em đánh y như trên mà nó kêu sai các bác ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MinhHieu203

này em hỡi xin cho anh được biết tên để tình yêu này được viết lên =))

1 năm trước