1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I do not like the dark."

"I do not like the dark."

Dịch:Tôi không thích bóng tối .

April 22, 2015

21 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

My boss likes the dark. He usually works in the dark.


https://www.duolingo.com/profile/ConMeo1

Tôi không thích tối cũng sai ư. Hiic


https://www.duolingo.com/profile/Hung13081981

Đúng. Bạn ko sai


https://www.duolingo.com/profile/Hung13081981

Ai đã coi phim batman sẽ hiểu từ đó. The dark knight. Kị sĩ bóng đêm


https://www.duolingo.com/profile/caoquynh02

tôi không thích màn đêm cũng không được à?


https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

Tiếng Việt bạn giỏi thật đó!!!!


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

the dark bong dem _I dont like the dark


https://www.duolingo.com/profile/huongnt20

"Tôi không thích màn đêm" --> What is wrong here ??????


https://www.duolingo.com/profile/HongDuyBao

''i do not like darkness'' mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/hieu5

Dịch sang tiếng Việt là trời tối gần đồng nghĩa với ban đêm sao không được


https://www.duolingo.com/profile/giatam1

Dùng "the shadow" thay cho "the dark" có được không ạ?


https://www.duolingo.com/profile/angibeo282

tôi không thích màn đêm cũng ko đk luôn. cứng vaiz


https://www.duolingo.com/profile/PhamCuong7

Tôi không thích màn đêm vẫn sai à ad?? Sai chỗ màn đêm và bóng đêm mới đau ad ạ


https://www.duolingo.com/profile/doanhop1

Dark nghe như dog


https://www.duolingo.com/profile/VDuyHuynh2

Oh yeah, i heared so too


https://www.duolingo.com/profile/BachDuong253

Không viết hoa cũng k đc ạ


https://www.duolingo.com/profile/Dim953279

Tôi get bóng tối thì sao nhỉ

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.