"He has written a letter."

Dịch:Anh ấy đã viết một bức thư.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HoanNguyen773800

Đọc không nghe rõ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tieupi

các bạn cho mình hỏi giữa ''written'' và ''wrote'' hai đứa này đều có thể hiểu là quá khứ của ''write'' phải không,và nếu phải thì hai từ này được dùng trong những trường hợp nào,(offer me a few instance,please thank a lot),hii^_^

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThinhBi

P2 và P3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/anye-nguyen

Wrote dùng trong thì quá khứ đơn, written dùng trong thì hiện tại tiếp diễn và quá khiws tiếp diễn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tam779251

Sao nghe là "He has read a letter"

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Chữ thứ ba phải thêm em chứ

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.