1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Sometimes there are thousand…

"Sometimes there are thousands of pages."

Dịch:Đôi khi có hàng ngàn trang.

April 23, 2015

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TrucLinhMai

Có ai cho mình biết khi nào dùng thousand khi nào dùng thousands với?

April 23, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tumbler94

thêm s là số nhiều

July 29, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vlinh560436

1 Thousand dollars and thoudsands of years nghĩa là khác nhau giữa 1 ngàn và hàng ngàn

November 18, 2018

https://www.duolingo.com/profile/StarViet

Đệt tờ giấy và trang giấy là khác nhau

May 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/tominhhung

Tờ thì có thể một hoặc hai mặt giấy sheet, nghĩa của trang là nội dung trong một mặt giấy page

January 18, 2019

https://www.duolingo.com/profile/nhGip

A Sheet la 1 to giay con a page la 1 mat giay.

March 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/maxdang1909

Câu này vô duyên quá.

May 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/luanngo7

Nếu thêm chữ giấy vào sẽ bị sai đó bạn

October 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NightShadow98

Đọc không có nghe gì hét ! Nghe được ...bla bla...

February 19, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KhnhTnCao

câu này bỏ of đc không mấy bạn?, thousands pages cũng là hàng ngàn trang mà

November 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hatambang001

chả hỉu nó ám chỉ cái gì

February 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chutuetam

thỉnh thoảng có hàng nghìn trang đúng nè

June 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/luanngo7

Muốn khùng với cách dịch này quá

October 1, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.