Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Sometimes there are thousands of pages."

Dịch:Đôi khi có hàng ngàn trang.

1
3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrucLinhMai

Có ai cho mình biết khi nào dùng thousand khi nào dùng thousands với?

2
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/tumbler94

thêm s là số nhiều

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/StarViet

Đệt tờ giấy và trang giấy là khác nhau

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/maxdang1909

Câu này vô duyên quá.

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/NightShadow98

Đọc không có nghe gì hét ! Nghe được ...bla bla...

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

câu này bỏ of đc không mấy bạn?, thousands pages cũng là hàng ngàn trang mà

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/hatambang001

chả hỉu nó ám chỉ cái gì

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/chutuetam

thỉnh thoảng có hàng nghìn trang đúng nè

0
Trả lời1 năm trước