"Sometimes there are thousands of pages."

Dịch:Đôi khi có hàng ngàn trang.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrucLinhMai

Có ai cho mình biết khi nào dùng thousand khi nào dùng thousands với?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/tumbler94

thêm s là số nhiều

2 năm trước

https://www.duolingo.com/StarViet

Đệt tờ giấy và trang giấy là khác nhau

3 năm trước

https://www.duolingo.com/maxdang1909

Câu này vô duyên quá.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NightShadow98

Đọc không có nghe gì hét ! Nghe được ...bla bla...

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KhnhTnCao

câu này bỏ of đc không mấy bạn?, thousands pages cũng là hàng ngàn trang mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hatambang001

chả hỉu nó ám chỉ cái gì

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chutuetam

thỉnh thoảng có hàng nghìn trang đúng nè

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.