Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những học sinh thì đang tiến bộ."

Dịch:The students are making progress.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Vinh.
Vinh.
  • 21
  • 5
  • 2

The pupils are progressing

3 năm trước

https://www.duolingo.com/trandanh2

"The students are in progress " thì có đúng không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/truonghuynh587

"the students are advaning " .Sao không đúng vậy ạ

1 năm trước