"Một ngôn ngữ là không bao giờ đủ."

Dịch:One language is never enough.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nguyetquynh309

Like mạnh câu này! (y)

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 283

Correctly

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kekistanese
 • 24
 • 14
 • 13
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Nothing is ever enough to you guys isn't it ? LOL!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HanaNguyn7

Nhưng cũng phải đầy đủ để mọi người có từ ngữ mới nói đc chứ(-.-)zzZ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

One language is never enough, one language is never enough, one lqnguage is never enough, one language is never enough

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyncPht11

Học chi cho lắm tắm cũng ở truồng

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.