"Bạn phải nhập số của bạn."

Dịch:You have to enter your number.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Caomai1

Type khong duoc a?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/leanhtuant39

You must insert you number có đúng ko các bạn ơi ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mummy_immortal

You have to import your number sao không được

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

You have to enter your number.

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.