"Heneedsprotection."

Dịch:Anh ấy cần sự bảo vệ.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buiphucanh

Anh ta cần bảo vệ cũng đúng mà:(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/khanhkhach123

me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThHPh2

Tôi cũng thế

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.