"Chúng tôi đã chơi chung với nhau."

Dịch:We played all together.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

All together nói đến một nhóm. Nó có nghĩa là "đồng thời, như một, hoặc nhất trí". Altogether có nghĩa là "cả thảy, toàn bộ, toàn vẹn, hoàn toàn, nói chung..." (...)

http://www.hellochao.vn/ngu-phap-tieng-anh/all-together-vs-altogether-phan-biet-all-together-va-altogether/?aid=a87f0679a2f3e81d1~82167b754245MO

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ndanghung

Tôi dùng with together bị sai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HongManDat

Sao sai nhieu the

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ha-ho

tại sao là all

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhVinh1

"with together" là đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NamTrantru

tại sao lại dùng all mà không phải with?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh387084

Vl sai con mẹ nó mới đau

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.