Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã lấy nó."

Dịch:I have taken it.

3 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ConMeo1

I have taken it với I took it. Cái nào đúng hay cả hai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AkanoidLeo

cả hai

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caotre

get được ko?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chungbansi

Took là v2. Taken v3 mới đúng.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kingdo2015

Get sao bao sai nhi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phokk

I have got it?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/DiuHngNguy1

I taken it

1 năm trước