Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi làm súp với những miếng thịt."

Dịch:I make soup with pieces of meat.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhop1

I make soup with the pieces of meat khi thì báo đúng, lúc thì sai,không hiểu?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/sieudaokid

Sao dap an dung ma bao sai hoai vay nhi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thao568361

Sao câu trả lời đúng mà báo sai hoài lun v ạ

10 tháng trước