Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta chơi với con gái của tôi phải không ?"

Dịch:Does she play with my daughter?

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuThaoNg

Mình dùng tag question vẫn được chứ! She plays with my daughter, doesn't she?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuunguyen

to >with ,được không vậy

3 năm trước

https://www.duolingo.com/EinstineAl

hi

5 tháng trước