Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi đã không nhớ ra anh ta."

Dịch:I did not remember him.

3 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/jubbynguyen

thay miss = rêmmber đươcj k ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HangTa1

Miss là nhớ mong, thương nhớ. Còn remember là nhớ lại.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vuquangnguyen5a

?????????? remember không phải là rêmmber

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AnnaLien13

Tại sao tiếng anh mà cứ đọc là "đi ai đi" là sao? Nghe khó chịu lắm

3 tháng trước