Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã khám phá ra giải pháp."

Dịch:We had discovered the solution.

1
3 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dinhty1977

Đang học quá khứ hoàn thành mà, sao lạii có have....ở đây

5
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/longlacloi

"discover" có bằng "find out" không ta???

1
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/djbatnhao96

explored ? không đúng sao

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

da kham pha: recovered giai phap - solution


i had discovered the solution toi da kham pha ra giai phap

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoc.thy

Dùng resolve không được?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/AnkakashiP

We have found a solution ko dc a

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MiJtmT

Giải pháp có phải là giải quyết đâu bạn Thy

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/ac2010120

có gì đó không đúng

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 903

we had found the solution.

0
Trả lời4 tháng trước