Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He looks down."

Dịch:Anh ấy nhìn xuống.

3 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

He looks down. She looks up.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/truongson164

your dirty mind :))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/pemaiyeuchelsea

nhưng liên quan gì đến thiên nhiên =))))))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

look down = looks down

1 năm trước

https://www.duolingo.com/loizzzzlau

anh ấy nhìn xuống dưới có được không add

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CattuongNguyen

sao minh ghi anh ay nhin xuong ma khong duoc zay

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ducnha2007
ducnha2007
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Nếu vậy bạn nên bấm báo lỗi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Vì bạn không bỏ dấu tiếng Việt!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyH13

anh ay nhin xuong duoi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyH13

nhu the nay cung duoc : anh ay nhin xuong duoi the ma sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhmai733644

Tại sao

1 năm trước