Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want to talk about the weather."

Dịch:Tôi không muốn nói về thời tiết.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

You do not want to talk about the weather, and I don't want to talk about the women.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyLCh

I want to talk about the weather :))

3 tháng trước