Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thậm chí không có một người anh trai."

Dịch:I do not even have a brother.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Reallie

I even have no a brother

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I do not even have a boyfriend.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/adachiledu

i don't even have a girlfriend

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yntkyL

cho 1l

6 tháng trước