"Tôi thậm chí không có một người anh trai."

Dịch:I do not even have a brother.

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/E-IsMyPassion

I do not even have a boyfriend.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/yntkyL

cho 1l

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Reallie

I even have no a brother

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.