Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I want to stay here."

Dịch:Tôi muốn ở lại đây.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/buiphucanh

Tôi muốn được ở đây sao lại sai?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocMinhCuTe

làm đúng 1 đến 8 câu banzai vui quá vì 0 sai câu nào hi hi > 3 <

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VTrung10

A muốn sống bên e trọn đời

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/binhhuynht

Tôi muốn ở đây

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/binhhuynht

Tôi muốn ở lại đây Vẫn sai. Bắt đầu cảm thấy có vấn đề.

11 tháng trước