"Αυτή πρέπει να δεχθεί τη συμφωνία."

Μετάφραση:She needs to accept the agreement.

April 29, 2015

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/profile/kikipap

Αυτή είναι η πλησιέστερη απάντηση και όχι η κυριολεκτική, από τις τρεις που υπάρχουν, έτσι νομίζω . Γιατί το need = χρειάζεται και όχι πρέπει . Μήπως κάτι δεν ξέρω;

April 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/ssurprize

Είναι η σύνταξη με το to, και σημαίνει "είναι απαραίτητο/αναγκαίο". Ως σκέτο ρήμα σημαίνει χρειάζομαι/χρειάζεται:

I need glasses = Εγώ χρειάζομαι γυαλιά.

He needs a spoon = Αυτός χρειάζεται ένα κουτάλι.

αλλά με άλλα ρήματα παίρνει τη σύνταξη με το to και μπορεί να μεταφραστεί ως "χρειάζεται, είναι απαραίτητο/αναγκαίο/ανάγκη, πρέπει, κτλ:

She needs to accept the agreement = Χρειάζεται/Πρέπει/Είναι απαραίτητο να δεχτεί τη συμφωνία.

I need to go to the doctor = Χρειάζεται/Πρέπει/Είναι απαραίτητο να πάω στο γιατρό.

May 15, 2015
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.