"Tôi đã rời đi ngày hôm qua."

Dịch:I have left yesterday.

3 năm trước

19 Nhận xét


https://www.duolingo.com/achienit

Rời đi ngày hôm qua, hôm nay vẫn chưa về

3 năm trước

https://www.duolingo.com/caotre

I left yesterday cùng nghĩa với I have left yesterday không mọi người?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/chungnguye19

t nghĩ đáp án là "i left yesterday" là đúng vì hành động rời khỏi đã kết thúc ở quá khứ. t ko nghĩ đáp án "I have left yesterday" chính xác. Không rõ I have left yesterday mang hàm ý gì?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/achienit

Trùng ý mình

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTuan1603

bạn ở trên nói rồi ý. thì hiện tại hoàn thành thì nó liên quan đến hiện tại. tức là rời đi rồi (và vẫn chưa về) Nếu về rồi thì là câu của bạn.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuongcb0601

I

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cuacon

có yesterday là kết thúc rồi sao còn dùng " I have left yesterday"

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Mình bị sai tới 5 lần

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giahuy-12345

mình cu tuong them to

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinh146639

I have left yesterday m nghĩ là sai hoàn toàn, vì thì HTHT này nói lên 1 khoảng thời gian trong quá khứ không xác định, cho nên ngta ms dùng since và for, nhưng yesterday là mốc time thì phải là i left yesterday ms dc

3 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Phải là had chứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/GiaBach6
  • 25
  • 7
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2

I have left yesterday đúng vì trong bài này nó dùng diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng kết quả vẫn còn tới hiện tại.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MINHTRILIEU

khi nào dùng has khi nào have?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/siperderman

chủ ngữ là số ít thì dùng has , số nhiều dùng have

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SigmundRodriguez

cấu trúc này là thì gì vậy?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

'I have left since yesterday' dc ko vay ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/SigmundRodriguez

yep Mình cũng nghĩ câu trả lời phải như vậy mới đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/CaoXunc1

'I have gone seen yesterday' is wrong???

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.