Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to transport the computer to my house."

Dịch:Chúng tôi sẽ vận chuyển cái máy tính đến nhà của tôi.

3 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We are going to transport the computer to my house, We are going to transport the computer to my house, We are going to transport the computer to my house

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dinhty1977

CHÚNG TÔI sẽ vận chuyển máy tinh đến nhà của TÔI!!!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Có thể là bạn đi mua máy tính rồi cùng với những nhân viên ở đó chở về nhà bạn, mỗi người chở một phần cái máy chẳng hạn ;)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenDuyPhong

ừ nó vô lý, phải là her,our,their,its hay là his chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Huongheoo13

lặp từ làm câu này trở nên dở

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhvu1963

Chúng tôi sẽ vận chuyển cái máy tính này đến nhà tôi. (máy tính này = the computer). = MỚI ĐÚNG. ĐÁP ÁN NHƯ TRÊN (Chúng tôi sẽ vận chuyển cái máy tính đến nhà của tôi). LÀ DỊCH SAI VỚI CHỮ THE !!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 21
  • 713

chúng ta sẽ chở máy tính tới nhà của tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nghitm123

Nhà TÔI!!!

1 năm trước