Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến tranh nhờ có hải quân."

Dịch:We won the war thanks to the navy.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

Tại sao thanks to đúng còn thanks from sai vậy ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

We won the war thanks to the navy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418
Motivation676418
  • 25
  • 25
  • 16
  • 11
  • 391

Thanks to nghe lạ tai quá !

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhminh312055

We won the war thanks to the navy

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy, We won the war thanks to the navy,

1 năm trước