"Chúng tôi đã chiến thắng cuộc chiến tranh nhờ có hải quân."

Dịch:We won the war thanks to the navy.

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LuuGiangNam

Tại sao thanks to đúng còn thanks from sai vậy ad?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

We won the war thanks to the navy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Motivation676418

Thanks to nghe lạ tai quá !

1 năm trước

https://www.duolingo.com/minhminh312055

We won the war thanks to the navy

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Thank you vẫn sai

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.