1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Who has the list?"

"Who has the list?"

Dịch:Ai có danh sách?

May 1, 2015

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MrFuong

Mình lại dịch là danh sách có ai?


https://www.duolingo.com/profile/Trungt87

Thêm vào "vậy" vào cuối câu cũng k cho


https://www.duolingo.com/profile/Son.Leduy

Những ai có bản danh sách? Dịch làm sao


https://www.duolingo.com/profile/hoangdamyl

sao lại dùng has mà không dùng have


https://www.duolingo.com/profile/nqhuy38

Mình xin mạn phép trả lời bạn là ở đây dùng has vì câu hỏi muốn hướng đến một đối tượng (chủ ngữ) xác định nào đó chứ không phải nhiều người nên câu trả lời phải ở ngôi thứ 3 số ít.


https://www.duolingo.com/profile/luongpham0801

ai là người có danh sách co đúng không?


https://www.duolingo.com/profile/QuocKhanhHoang

"Ai đã có danh sách"? Trên lý thuyết thì mình hiểu có sai không nhỉ? (Mình hỏi là hiểu có sai không chứ không phải dịch nhé)


https://www.duolingo.com/profile/Lan477715

sao mik thấy câu này khó nghe vậy nhỉ?!


https://www.duolingo.com/profile/Quan08012000

Mình dịch là ai có danh sách vậy, cũng sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.