"Someonetoldmethat."

Dịch:Ai đó đã nói tôi điều đó .

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnNhien103

" Ai đó đã nói với tôi như vậy " mà cũng sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeTrungHoa

Ai đó đã nói với tôi như thế

3 năm trước

https://www.duolingo.com/_gO-On_

Mình dịch là:"Ai đó đã nói với tôi thế".Chỗ này mình dịch có gì sai đâu nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MitThuc

ai đó đã nói với tôi như thế

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.