Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Someone told me that."

Dịch:Ai đó đã nói tôi điều đó .

0
3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/AnNhien103

" Ai đó đã nói với tôi như vậy " mà cũng sai

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/LeTrungHoa

Ai đó đã nói với tôi như thế

0
Trả lời13 năm trước

https://www.duolingo.com/_gO-On_

Mình dịch là:"Ai đó đã nói với tôi thế".Chỗ này mình dịch có gì sai đâu nhỉ?

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MitThuc

ai đó đã nói với tôi như thế

0
Trả lời2 năm trước