"Ngôi nhà có mười chín căn phòng."

Dịch:The house has nineteen rooms.

3 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.