Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ngôi nhà có mười chín căn phòng."

Dịch:The house has nineteen rooms.

3 năm trước

0 Nhận xét