Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng tôi cần chữ ký của bạn trên văn bản đó ."

Dịch:We need your signature in that document.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 160

Khi nào dùng in , khi nào dùng on vậy ad. Rõ ràng câu này dịch là trên văn bản mà. Nếu là trên thì phải on chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
NQ3
 • 10

on van dung ma

2 năm trước

https://www.duolingo.com/baobanhbeo

text book không đúng sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Purin  purin purin purin

2 tháng trước