"Chúng tôi cần chữ ký của bạn trên văn bản đó ."

Dịch:We need your signature in that document.

3 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 283

Khi nào dùng in , khi nào dùng on vậy ad. Rõ ràng câu này dịch là trên văn bản mà. Nếu là trên thì phải on chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

on van dung ma

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baobanhbeo

text book không đúng sao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Purin  purin purin purin

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.