Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You did not add the sugar!"

Dịch:Bạn đã không thêm đường !

3 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sunny245

I agree with your opinion

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

You did not add the sugar, You did not add the sugar, You did not add the sugar, You did not add the sugar, You did not add the sugar

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hdnguyenvan

Tại sao bạn đã không thêm đường à lại sai nhỉ

1 tuần trước