Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lấy một quả táo."

Dịch:Take an apple.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/giahuy229992

Ngu

1 năm trước