"Nó là một tội ác chiến tranh."

Dịch:It is a war crime.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ht9xtk

it is a crime of the war ko đc hả ta

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.