Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một tội ác chiến tranh."

Dịch:It is a war crime.

3 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ht9xtk

it is a crime of the war ko đc hả ta

3 năm trước