1. Forum
 2. >
 3. Topic: Irish
 4. >
 5. "The system does not work aft…

"The system does not work after the incident."

Translation:Ní oibríonn an córas tar éis na heachtra.

May 3, 2015

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Neal356674

Let me guess, "tar éis" takes a genitive in this case.


https://www.duolingo.com/profile/SatharnPHL

From An Caighdeán Oifigiúil:

1.5.1 Is gnách foirm an ghinidigh a úsáid i gcás go bhfuil an t-ainmfhocal faoi réir ag ceann de na nithe seo a leanas–

....

 • (c) réamhfhocal comhshuite, e.g., faoi chomhair, i gcás, le haghaidh:

  Bíonn an cat ina shuí ansin os comhair na tine gach uile oíche.
  Ba iad na hailtirí a bhí i mbun an scrúdaithe.

Translation:

"It is normal to use the genitive form in the case where the noun is subject to one of the following things:

 • (c) A Compound preposition: e.g., faoi chomhair, i gcás, le haghaidh:
  The cat sits in front of the fire every night
  They are the architects that are engaged in the inspection

https://www.duolingo.com/profile/FeargalMcGovern

why does is the plural form of "the" used for "the incident"?


https://www.duolingo.com/profile/scilling

In this case, it’s the feminine genitive singular form of “the”.

Learn Irish in just 5 minutes a day. For free.