"Họ có một chính phủ mới."

Dịch:They have a new government.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaViet2

Nên chấp nhận "cabinet" với nghĩa là chính phủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/laivantruong19

Lạ thật, tại sao câu này lại xuất hiện ở Du lịch?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.