Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ có một chính phủ mới."

Dịch:They have a new government.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaViet2

Nên chấp nhận "cabinet" với nghĩa là chính phủ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/laivantruong19

Lạ thật, tại sao câu này lại xuất hiện ở Du lịch?

2 năm trước