Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy đã ở đâu?"

Dịch:Where has she been?

0
3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Hanah227122

Where did she stay ?

2
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/mp4m10

Mình bấm she mà nó cứ tự tiện chuyển thành showbiz là sao nhỉ ?

1
Trả lời2 năm trước