Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you going to prevent the crisis?"

Dịch:Bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng chứ?

3 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HaViet2

Bạn sẽ chặn đứng khủng hoảng chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrinhQLe

Bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng phải không?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhaff
thanhhaff
  • 25
  • 25
  • 19
  • 67

Tại sao 'you' khi dịch là các bạn lại bị sai???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Milady096

Bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng chứ?

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrungHieuL6

"Các bạn sẽ ngăn chặn sự khủng hoảng chứ?" Sao lại sai nhỉ? Căn cứ vào đâu để khẳng định chữ "you" là "bạn" mà không chấp nhận là "các bạn"? Lỗi cơ bản !

6 tháng trước