"Một tấm bản đồ giúp chúng ta học địa lý."

Dịch:A map helps us study geography.

3 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TruongPhuocAnh
TruongPhuocAnh
  • 25
  • 25
  • 16
  • 6
  • 2
  • 773

Sau help (và let, make) thì sử dụng động từ nguyên mẫu không "to". Đáp án này coi lại. Khi sử dụng không "to" thì bị đánh sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/MyhyPhan

vì help là một động từ thường nên phải có to mới đúng chứ

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.